Montované autosalony - v tisku

Autosalony představují jedny z nejpůsobivějších montovaných hal, kde vyniká design a architektonický nápad. Autosalony jsou v současné době hojně stavěny podél hlavních cest periferíí každého většího města. Autosalony musí zaujmout a přilákat pozornost.

Systém ocelových hal pro autosalony

V časopise Technika a trh 5/2013 byl uveřejněný náš článek zabývající se právě tímto typem ocelových hal. Tyto haly jsou atypické, jsou především maximálně prosvětlené velkými prosklenými výkladci, díky kterým lze zvenčí vidět na vystavenou expozici vozidel.

Naše společnost postavila několik montovaných autosalonů a autoservisů. Například je velmi povedená stavba pro automobilku Suzuki v Přerově nebo pro vozidla Hyundai v Praze Průhonicích.

Obě haly vynikají prosklenou hliníkovou fasádou včetně reprezentativního vstupu do haly. 

Autosalony se většinou řeší se střešní atikou a střecha tak vypadá beze spádu. Odvod dešťové vody je pak řešen systémem bezespádových zaatikových žlabů. Při menších sklonech střechy 4° a méně se již střešní ocelová konstrukce neoplášťuje sendvičovými panely, ale využívá se skládaného střešního pláště s folií. Složení střešního pláště je z trapézového plechu, polystyrenu a hydroizolační folie Sika nebo folie Fatrafol.

Obě výše zmíněné haly mají svůj profil na našich stránkách a můžete si prohlédnout více fotografií obou hal:

top