Úvodní stránka - Jak stavíme - Realizace stavebních prací

Realizace stavebních prací

Investorům poskytujeme komfortní řešení celého díla, respektive úplnou dodávku montované haly na klíč. Klient tak získává kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci se zajištěním inženýrské činnosti, jež je potřebná pro vydání stavebního povolení.

Zákazník si u společnosti MONT-KOVO může objednat kompletní realizaci spodní stavby, komunikací a parkovišť, i napojení inženýrských sítí včetně různých druhů vestaveb sociálních zařízení, kancelářských prostor k daným ocelovým konstrukcím a montovaným halám.

V případě provedení kompletního díla zajišťujeme v pozici generálního dodavatele bezplatně veškerou koordinaci prací a činností již při zpracování projektové dokumentace - a následně při samotné realizaci.

Postup realizace montované haly na klíč po podpisu smlouvy a vydání stavebního povolení:

  1. Zajištění geodetického vytyčení stavby a určení jejího výškového osazení – dle požadavku investora a realizační PD.
  2. Provedení zemních prací a realizace ŽLB základových konstrukcí s provedením případných inženýrských přípojek.
  3. Kompletní realizace konstrukčních skladeb obsypů objektu a vnitřní podlahové plochy haly.
  4. Montáž nosné ocelové konstrukce haly včetně opláštění a střešního pláště.
  5. Provedení případné vestavby sociálního zařízení, kancelářských prostor ze zdicích materiálů.
  6. Realizace veškerých vnitřních instalací s napojením na provedené přípojky inženýrských sítí.
  7. Uskutečnění dokončovacích prací (omítky, obklady, dlažby, PVC, SDK konstrukce, malby atd.).
  8. Provedení konečné ŽLB podlahy haly z drátkobetonu s možností různých provedení finálních úprav konečného povrchu.
  9. Kompletní dokončení a sestavení interiéru haly s osazením koncových prvků zdravotechniky, topení, elektro, VZT, kamerových systémů a případně elektronického zabezpečení objektu.
  10. Konečné povrchové úpravy vně haly, jako např. chodníky, komunikace dlážděné, asfaltové, travnaté plochy a výsadby.

V rámci předání díla zajišťujeme kompletní předávací dokumentaci pro kolaudaci díla investorem a v případě potřeby a požadavku investora můžeme být u kolaudace přítomní.

top