Obloukové haly

Obloukové haly jsou nejen z hlediska ceny oblíbeným řešením montovaných hal. Díky materiálové skladbě zaručuje tento typ konstrukce snadnou a rychlou montáž i demontáž. Hala má ale i další nesporné výhody, a to nízkou hmotnost, možnost přemístění a malou náročnost na plošné základy stavby. Všechny tyto její přednosti se pak pozitivně promítají do celkových nákladů na realizaci.

Obloukové haly tvoří lehká konstrukce. Jejich montáž je proto časově nenáročná a obejde se i bez použití těžké techniky, čímž lze při výstavbě dosáhnout velkých finančních úspor. Dalším pozitivem je i skutečnost, že se v interiéru samotné haly nenachází žádné další konstrukce, které by případně omezovaly využitelnost vnitřních prostor.

Obloukové haly je možné zateplit, stejně tak i různě upravit. V těchto halách lze také změnit vnitřní uspořádání (prostor je možné předělit) a podle účelu a charakteru haly do interiéru umístit další prvky. Instalace lehké konstrukce například poskytne prostory potřebné pro výstavbu kanceláří, šaten či hygienického zázemí. Délka hal vždy závisí na konkrétních požadavcích odběratele. U všech hal je možno podle potřeby upravit stávající výšku; standard se pohybuje v rozmezí 7 – 12 metrů.

Využití obloukových hal:

Konstrukce obloukových hal

Konstrukci obloukové haly tvoří pozinkovaná ocel typu S320. Jednotlivé díly obloukové konstrukce jsou propojeny nerezovými spojovacími prvky. Ocelová konstrukce se kotví do základů za pomoci ocelových kotev. Díky nízké hmotnosti obloukové konstrukce není zapotřebí betonovat masivní patky či betonové pasy, což podstatně snižuje náklady na stavební část haly.

Typy obloukových konstrukcí - OK

Typ haly

OK 9

OK 12

OK 18

OK 21

OK 25

OK 42

Rozpětí

9 m

12 m

18 m

21 m

25 m

42 m

Délka

30 m

30 m

28,5 m

28,5 m

50 m

54 m

Výška

5 m

5,5 m

7,15 m

8,5 m

9,0 m

11,9 m

Půdorysná plocha

270 m2

360 m2

513 m2

598,5 m2

1 250 m2

2 268 m2

Užitný obsah

950 m3

1 500 m3

2 750 m3

3 800 m3

8 800 m3

20 400 m3

Vrata v čelech

4 x 3,5 m

4 x 3,5 m

4 x 4 m

4 x 4 m

5 x 4 m

5 x 4 m

Hmotnost konstrukce

4 500 kg

5 100 kg

11 100 kg

14 000 kg

-

-

V rámci kooperace a komfortního řešení díla je investorům poskytována kompletní dodávka celého díla na klíč - včetně zpracování kompletní projektové dokumentace. S tím souvisí i zajištění inženýrské činnosti, jež jsou nutná pro vydání stavebního povolení. Další činností společnosti MONT-KOVO je kompletní realizace spodních staveb, komunikací, dále napojení inženýrských sítí a různé druhy vestaveb sociálních zařízení nebo kancelářských prostor k daným konstrukcím.

top