Úvodní stránka - Jak stavíme - Výroba haly - Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce

Pro ocelové konstrukce, které jsou svařované a šroubované, je typická nízká hmotnost. Jejich využití je široké - od montovaných hal a přístřešků až po podpůrné konstrukce pro různé druhy technologií. Při realizaci je kladen důraz zejména na technologickou jednoduchost, ekonomičnost, stejně jako na funkčnost a pohledové nároky.

Ocelové konstrukce poskytují neomezené možnosti uplatnění v široké škále oborů a odvětví. Základním prvkem montovaných hal, přístřešků a podpůrných konstrukcí je ocel. Její pevnost zabezpečuje zachování stability i u velkorozponových a vysoce zatěžovaných staveb. Parametry jednotlivých ocelových konstrukcí jsou propočítány tak, aby vyhovovaly konkrétním sněhovým a povětrnostním oblastem, v nichž jsou objekty umístěny.

V případě montáže hal jsou rámy ocelové konstrukce ve střešní části propojeny vaznicemi - METSEC. Typ vaznic je určen výpočtem, jenž zohledňuje rozpon, modul, zateplení, rozteč vaznic a sněhové zatížení. Každá ocelová konstrukce je opatřena ochrannými nátěry. Celková tloušťka nátěru je 100µm; v případě potřeby může být konstrukce opatřena i nátěry s vysokou požární odolností.

Navržené ocelové konstrukce i při své ekonomické nenáročnosti zachovávají spolehlivou stabilitu, funkčnost a dostatečnou požární odolnost. Použitá ocel vyniká nadstandardní kvalitou a vyšší třídou pevnosti.

Hlavní přednosti ocelové konstrukce:

 • rychlost montáže konstrukce
 • ekonomičnost a dlouhá životnost oceli
 • pevnost, stálost a recyklovatelnost
 • neomezená estetická i funkční řešení
 • variabilita konstrukce – prodloužení, rozšíření, zvýšení
 • snadné prodloužení haly v budoucnu
 • kombinovatelnost s jinými materiály
 • vysoké požární odolnosti
Realizace konstrukcí je řešena individuálně, tedy na míru - podle potřeb každého investora. Konstrukce se vyrábějí a dodávají v libovolných šířkách, délkách a výškách. Ocelové konstrukce a haly lze i po dokončení dále upravovat. Pokud investor předpokládá, že bude do budoucna nutné halu prodloužit, připraví se ocelový rám již na prodloužení. MONT-KOVO ocelové konstrukce vyrábí ve vlastních halách výrobního areálu v Hulíně.

Využití ocelových konstrukcí:

 • rámové haly,
 • obloukové haly,
 • vícepatrové komplexy,
 • konstrukce pro technologie,
 • tribuny,
 • přístřešky a nástřešky,
 • konstrukce pro solární panely,
 • zemědělské objekty (věže pro chlazení cukru, výklopníky, přístřešky),
 • výměny stavebních otvorů, atd.

Ocelové konstrukce lze zateplit pomocí sendvičových panelů, které vynikají vysokými termoizolačními vlastnostmi a disponují veškerými jakostními certifikáty. Sendvičové panely se dodávají v různých tloušťkách, vlastnostech a barvách. Vysoká požární odolnost je pro tyto panely samozřejmostí. V případě, že není potřeba konstrukce zateplovat, lze je opláštit kvalitním trapézovým plechem vyšších tlouštěk.

V rámci kooperace a komfortního řešení díla je investorům poskytována kompletní dodávka celého díla na klíč - včetně zpracování kompletní projektové dokumentace. S tím souvisí i zajištění inženýrské činnosti, jež jsou nutná pro vydání stavebního povolení. Další činností společnosti MONT-KOVO je kompletní realizace spodních staveb, komunikací, dále napojení inženýrských sítí a různé druhy vestaveb sociálních zařízení nebo kancelářských prostor k daným konstrukcím.

top