Úvodní stránka>Průmyslové a výrobní haly

Průmyslové a výrobní haly

Průmyslové a výrobní haly jsou navrhovány jako velkoprostorové stavby s důrazem na maximální využití vnitřního prostranství. Ocelová konstrukce těchto hal je navržena funkčně, ekonomicky a dle potřeb investora. Opláštění hal je pro dostatečnou tepelnou izolaci řešeno sendvičovými panely.

Průmyslové a výrobní haly jsou účelně projektované prostory s nepřebernými možnostmi v dispozičním uspořádání, které se odvíjejí od budoucího využití stavby a přání investora. Haly jsou v závislosti na šířce konstrukce realizovány buď bez podpěry, anebo se středovou podpěrou. Konstrukce hal je členěna na takzvané moduly, jež tvoří jednotlivé rámy ocelové konstrukce. Výhodou tohoto rámového řešení je kromě finančních úspor a statické stability i  možnost budoucího prodloužení haly.

Vnitřní uspořádání montované výrobní haly lze pomocí příček a pomocných ocelových konstrukcí přizpůsobit jakékoliv výrobě. Samozřejmostí je možnost vestavby administrativní části s kanceláří a sociálním zařízením. Vestavbu lze řešit pomocí ocelové konstrukce s opláštěním sendvičovými panely, anebo pomocí zděné vestavby, kterou doplňují sádrokartonové příčky. Tímto jednoduchým způsobem vznikne příjemné a moderní pracovní prostředí pro celé spektrum podnikatelských aktivit.

Výrobní haly mohou být doplněny o jeřábovou dráhu, na niž montujeme speciální konstrukci odpovídající nosnosti mostového jeřábu. Dalším oblíbeným volitelným prvkem je regálový systém, jenž slouží jako příruční sklad ve výrobě. 

Průmyslové a výrobní haly je rovněž možné doplnit o střešní světlíky, které nejenže poskytují maximum denního světla v interiéru, ale šetří i provozní náklady objektu. Světlíky současně slouží jako efektivní odvětrávání prostor za pomocí otvírek. Ocelové haly bývají také osazeny sekčními vraty s možností dálkového ovládání, s prosvětlením a integrovanými dveřmi. Nad vrata či dveře je možné namontovat drobné markýzy, které vrata ochraňují a současně plní zajímavou dekorativní funkci. 

Hlavní přednosti průmyslové a výrobní haly:

  • maximální využití stavebního prostoru
  • flexibilita dispozičního řešení
  • rychlost montáže
  • ekonomičnost stavby
  • široká paleta barev a estetických řešení
  • možnost vestaveb a mnoha doplňku
  • příjemné pracovní prostředí

Opláštění průmyslové a výrobní haly

Tento typ staveb se většinou projektuje jako zateplená hala zajišťující dokonalou izolaci i parotěsnost. Ocelová hala je opláštěna kvalitními střešními a stěnovými sendvičovými panely. Ideální tloušťka těchto panelů je v tomto případě 100 - 150 mm, což zajišťuje dostatečnou tepelnou izolaci pro pohodlné pracovní prostředí. Panely splňují nejpřísnější požadavky na požární odolnost výrobních či skladovacích hal. Barevně lze halu realizovat v souladu s designem firmy. 

Zajímavé prvky

Mezi komponenty, které esteticky nebo prakticky obohacují výrobní a průmyslové objekty, patří drobné přístřešky nad vstupy a okny, případě slunolamy u bočních oken. Zajímavým prvkem je kombinování barev opláštění, výplní otvorů, klempířských prvků a svodů. Velmi oblíbené jsou také  elegantně působící hranaté okapové systémy, které navazují na klempířské zapravení. V neposlední řadě lze na plášť haly umístit výrazné logo investora, které jej tak účinně reprezentuje.

Pro lepší představu můžete využít náš konfigurátor haly, nebo se inspirujte v seznamu referencí.

Zákazník si může objednat kompletnírealizaci spodní stavby a montované haly na klíč včetně komunikací a parkovišť, napojení inženýrských sítí, různých druhů vestaveb sociálních zařízení, kancelářských prostor apod. V případě realizace kompletního díla jako generální dodavatel poskytujeme investorovi veškerou koordinaci prací a činností jak při zpracování projektové dokumentace, tak následně při dané realizaci díla, a to bezplatně.