Úvodní stránka - Jak stavíme - Projekce a statika

Projekce a statika

Zajišťujeme navržení ocelové konstrukce haly dle požadavků investora, a vytvoření výkresů pro výrobu a montáž haly. Důraz se klade zejména na dodržení norem kvality tak, aby konstrukce byly navrženy co nejekonomičtěji s dostatečnou pevností a s co nejvyšší estetickou mírou.

Prvním krokem projekce ocelové konstrukce je předběžné technické řešení požadované haly pro investora. Údaje vycházející z technického řešení jsou podkladem k výpočtu cenového návrhu. Pro správnou kalkulaci je zapotřebí znát především následující údaje: rozměry montované haly, její účel, využití a klimatické podmínky v dané lokalitě. Na základě těchto podkladů se stanoví rozložení jednotlivých rámů montované haly, typ jednotlivých profilů, typ vazníků, paždíků, a zvolí se vhodný typ opláštění. Na zvolený typ sendvičových panelů má vliv několik faktorů - účel montované haly, klimatické podmínky a podklady vycházející z požární zprávy. Po podpisu smlouvy jsou zhotoveny výrobní výkresy a sestavena výrobní dokumentace.

Výrobní dokumentace montované haly

Realizační projekt vychází z podkladů od investora, respektive projektanta, kterého může MONT-KOVO doporučit. Ten vypracuje tzv. Projekt pro stavební povolení. Výrobní dokumentaci vyhotovuje MONT-KOVO ve vlastní projekční kanceláři. Ta pracuje s programem Tekla Structures, který konstrukce zhotovuje v 3D, takže finální model je znázorněn včetně spojů a šroubů.

Program následně vygeneruje výkresy potřebné pro firemní zámečníky, kteří podle nich vyrábí a montují ocelové konstrukce. Jedná se zejména o tzv. řezné plány ocelové konstrukce, kotevní prvky, sváry a montážní výkresy. Program rovněž propočítá hmotnost konstrukce, jednotlivých dílců a celkovou plochu nátěrů. Tento proces je pak zárukou bezchybné výroby a montáže.

Statika haly a ocelové konstrukce

Výrobní dokumentace potřebná pro výrobu konstrukce vychází ze statických propočtů autorizovaného statika. Výpočty jsou kalkulovány na základě eurokódů, jež jsou jedinou platnou normou pro výpočty ocelové konstrukce montované haly. Pro výpočet statiky nosné ocelové konstrukce, přípojů a kotvení využívá MONT-KOVO nejnovější verze programů RFEM a FIN EC.

Statický výpočet vychází z informací v projektu pro stavební povolení, popřípadě studie, kterou na základě investorových požadavků vypracuje jeho projektant. Ten je seznámen s konkrétními podmínkami realizované montované haly (mimo jiné se přihlíží například ke sněhovým a povětrnostním vlivům, podloží v místě realizace haly nebo účelu stavby).

Do výpočtu statik zadává geometrii, profilaci, kvalitu oceli nebo zatížení od jednotlivých účinků. Na základě těchto údajů získá výstupy, jako jsou vnitřní síly, reakce, deformace, napětí a podobně. Statik je pak schopen optimalizovat ocelové konstrukce díky možné výměně vstupních parametrů tak, aby ocelová konstrukce byla přesně a ekonomicky nadimenzována.

top