Úvodní stránka - O společnosti - ISO a certifikáty

ISO a certifikáty

MONT-KOVO je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 pro systém řízení kvality, ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro systém managementu kvality ve svařování a Velkého svářečského diplomu IWS.

ČSN EN ISO 9001:2015 - Systém managementu kvality

Norma ČSN EN ISO 9001 definuje požadavky na systém řízení společnosti tak, aby veškeré procesy ve firmě byly efektivní a jejich výsledkem byly kvalitní výrobky a služby, aby byly uspokojeny i nejnáročnější požadavky zákazníků. Společnost je orientována na spokojenost zákazníků, včasné plnění závazků, stabilitu organizace a vysokou kvalitu poskytovaných výrobků a služeb. Firma si uvědomuje klíčový význam svých zákazníků, neustále hledá nové příležitosti a současně rozvíjí vztahy se stávajícími zákazníky.

ČSN EN ISO 3834-2:2006 – Systém managementu kvality v procesech svařování

Svařování je speciální proces, u kterého důsledek pro výrobek lze později prokázat velmi těžce, kvalita sváru proto musí být zajištěna již v průběhu výroby. Certifikát ČSN EN ISO 3834-2:2006 zaručuje, že jakost svárů konečného ocelového výrobku splňuje všechna požadovaná kritéria. Společnost garantuje kvalitu a stálost výrobního procesu a tím i vysokou kvalitu poskytovaných hotových ocelových konstrukcí a služeb. Celý výrobní proces ocelové konstrukce je řízen efektivně a s optimalizací nákladů. Dále certifikát garantuje oprávněnost a způsobilost naší společnosti vyrábět svařované ocelové konstrukce – kvalifikaci svářečů a pracovníků svářečského dozoru. Garantuje způsobilost používaného zařízení, jejich vhodnost a údržbu.

Diplom IWS – International Welding Specialist (Mezinárodní svářečský specialista)

Diplom Mezinárodního svářečského specialisty vydaný Českou svářečskou společnosti ANB opravňuje vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834-2-4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090-1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Osoba dle diplomu IWS splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru ve středně velké firmě jako plně odpovědný svářečský dozor.

top