Úvodní stránka - Jak stavíme - Výroba haly

Výroba haly

Podle údajů uvedených ve výrobní dokumentaci se pořídí potřebné množství, druh a jakost oceli. Z té potom v areálu v Hulíně na základě výkresů vyrábíme a lakujeme ocelové konstrukce pro montované haly a to ve vlastních, moderně vybavených výrobních halách.

Na základě projekce ocelové konstrukce se objednají u dodavatele hutního materiálu jednotlivé ocelové profily, ocelové trubky, jekly, táhla apod. Nejčastěji se používají IPE profily 180-400 v kvalitě oceli S235 nebo v kvalitě oceli S355.

Jednotlivé části ocelové konstrukce se nařežou na potřebné rozměry a zkompletují (přivaří) do požadovaných celistvých dílců podle výrobní dokumentace, kterou zpracovává firemní projektant v programu 3D Tekla Structures. Dílce se povrchově upraví v tryskacím zařízení a pak se finálně nalakují ve speciálním lakovacím boxu. Po těchto úpravách je lze přepravit na místo realizace montované haly. Na přání investora je možné upravit ocelovou konstrukci žárovým zinkováním, které se nejčastěji využívá v agresivnějších podmínkách.

Veškeré výrobní úkony probíhají v našem výrobním areálu v Hulíně s manipulační plochou 6350 m2. Areál disponuje dvěma plně vybavenými výrobními halami a halou s lakovací komorou. Výrobní haly mají rozlohu 15 x 30 metrů a jsou v nich umístěny mostové jeřáby. Třetí hala (24 x 54 m) je vybavena moderním lakovacím boxem s dvěma samostatnými komorami.

MONT-KOVO se specializuje na výrobu svařované rámové ocelové konstrukce, která je oproti příhradové konstrukci z celkových nákladů montované haly ekonomičtější. U příhradové varianty je konstrukce na betonové patky vetknuta fixně, a proto musejí být patky mnohem větší, což podstatně zvyšuje náklady. Oproti tomu u svařované ocelové konstrukce se jednotlivé ocelové sloupy upevňují k patkám kloubově a betonové patky jsou pak mnohem menší. Výhodou tohoto řešení je i možný přesun ocelové konstrukce do jiné lokality. Svařovaná ocelová konstrukce mimo to maximalizuje ekonomické využití jednotlivých ocelových komponentů. Statik následně může přesně nadefinovat jednotlivé prvky tak, aby byla celá ocelová konstrukce finančně co možná nejpříznivější.

top