Rámové haly

Montované haly s rámovým typem ocelové konstrukce jsou nejvýhodnější z hlediska efektivního využití prostoru, širokým možnostem uživání a individualizace. Realizace rámové haly je možná již od 6 metrů šířky. Haly mohou být zateplené nebo nezateplené, se sedlovou či pultovou střechou.

Ocelové haly jsou v závislosti na šířce konstrukce realizovány buď bez podpěry do 40 metrů, anebo se středovou podpěrou. Konstrukce hal je rozdělena na tzv. moduly, což je vzdálenost jednotlivých rámů ocelové konstrukce. Ta se pohybuje v rozmezí 5-6 metrů. Výhodou tohoto rámového řešení je kromě finančních úspor a statické stability i možnost budoucího prodloužení haly.

Výhody rámových ocelových hal

  • od 6 do 40 metrů šířky bez podpěrných sloupů
  • přizpůsobení jakémukoliv oboru podnikání
  • možnost budoucího prodloužení haly
  • finanční úspora
  • statická stabilita
  • rychlost montáže

Samozřejmostí je možnost vícepatrového uspořádání či vestavby administrativní části s kanceláří a sociálním zařízením. Patro je vytvořeno za pomoci systému ztraceného bednění z vaznic METSEC. Takto připravené patro je velmi ekonomické a funkční. Samotný interiér lze v případě požadavků zařídit celkově jako administrativní prostor, bez viditelných konstrukcí.

Využití rámových hal

Rámová konstrukce haly

Rámové haly se skládají z mnoha různých materiálů. Základech je však nosná ocelová konstrukce, která je tvořena IPE profily. Ve střešní části je pak propojena vaznicemi. Jejich typ je určen na základě výpočtu, v němž se zohledňuje rozpon (šířka haly), modul, zateplení, rozteč vaznic a sněhové zatížení. U nezateplené haly jsou navíc po bocích rámy spojeny paždíky, na něž se montuje opláštění. Rámové ocelové haly mohou být projektovány buď se sedlovou, nebo s pultovou střechou.

Příbuzným typem jsou pak příhradové ocelové konstrukce. Jejich výhoda spočívá v možnosti přizpůsobení se různorodým tvarovým i provozním požadavkům, například obrysu, sklonu střechy atd. Příhradové vazníky jsou ekonomicky výhodné z hlediska spotřeby oceli. Výrobně jsou však náročnější než vazníky plnostěnné. Jejich použití je vhodné u hal s velkými rozpony.

Zateplené rámové haly

Montované haly se zateplují nejkvalitnějšími sendvičovými panely. MONT-KOVO odebírá sendvičové panely pro opláštění hal od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů, kteří disponují veškerými jakostními certifikáty. Sendvičové panely se dodávají v různých tloušťkách, vlastnostech a barvách. Vysoká požární odolnost je pro tyto panely samozřejmostí.

Nezateplené rámové haly

U objektů určených pro sklady, či hal, jež nebudou sloužit jako prostory pro výrobu, není zateplení sendvičovými panely nutné. Jejich ocelové konstrukce jsou opláštěny kvalitním trapézovým plechem vyšších tlouštěk, který se na bočních stranách kotví do paždíků. MONT-KOVO odebírá trapézové plechy pouze od vybraných dodavatelů, kteří disponují veškerými certifikáty.

V rámci kooperace a komfortního řešení díla je investorům poskytována kompletní dodávka celého díla na klíč - včetně zpracování kompletní projektové dokumentace. S tím souvisí i zajištění inženýrské činnosti, jež jsou nutná pro vydání stavebního povolení. Další činností společnosti MONT-KOVO je kompletní realizace spodních staveb, komunikací, dále napojení inženýrských sítí a různé druhy vestaveb sociálních zařízení nebo kancelářských prostor k daným konstrukcím.

top