Cena, ceník montované haly

Cena montované haly nebo ceník montovaných hal nelze stanovit předem. Každá stavba je jedinečná, je projektována vždy na konkrétní podmínky a její podobu ovlivňuje nepřeberné množství prvků a možností. V tomto článku se dočtete, jak postupovat při specifikaci vlastní haly, aby mohla být vaše cenová nabídka finální a nebyli jste následně překvapení z neadekvátní změny ceny. 

Na začátek je důležité poznamenat, že vetšinou se cena montované haly dělí na dvě části, a to:
 • horní stavba
  • primární ocelová konstrukce, ostatní konstrukce, střešní plášť vč. klempířských prvků, stěnový plášť vč. klempířských prvků, výplně otvorů, doprava, montáž,
 • spodní stavba
  • hlavní stavební část (zemní práce, povrchové úpravy terénu a podloží, základy, vnitřní stěny a příčky, komunikace, úpravy povrchů vnitřní a vnější, podlahy a podlahové konstrukce)
  • pomocná stavební část a TZB (izolace proti vodě, izolace tepelná, ZTI, plynoinstalace, vytápění, podlahy, obklady, malby, elektro, vzduchotechnika).

 Horní stavba

Pro zjištění reálné ceny montované haly (horní stavba) je potřeba znát několik parametrů, bez kterých se neobejdete. Čím více parametrů budete znát, tím více bude odpovídat cena realitě. Proč pouze zastavěná plocha v m2 či půdorysný rozměr nestačí si ukážeme na následujícím příkladu:

Pokud by Vašim požadavkem byla montovaná hala o rozměru cca 450 m2 či půdorysném rozměru přibližně 15x30 m, mohli byste se orientovat podle těchto realizovaných staveb: Sami vidíte, že ceny jsou diametrálně rozdílné. Jistě pro tento příklad jsme zvolili relativně extrémně rozdílené stavby, ale pokud bychom chtěli sestavit ceník montovaných hal jen na základě rozměrů či zastavěné plochy, tak to učinit prostě nejde.

Pro správné stanovení cenové nabídky jsou důležité specifikace. K těm vám pomohou následující otázky:

 1. Jaké budou rozměry haly?
  • Rozměry haly jsou základním údajem, bez kterého nelze ani začít. Důležitá je šířka, délka a výška haly. Případně můžete doplnit požadavek na vnitřní výšku v místě okapu např. z důvodu umístění regálového systému nebo určité technologie.
 2. Kde bude hala stát?
  • Umístění stavby je důležité hned z několika důvodů. Především se přihlíží například ke sněhovým a povětrnostním vlivům v místě realizace haly. Tyto přírodní podmínky jsou důležité, aby mohl projektant spolu s obchodním zástupcem stanovit rozložení rámů montované haly, typ jednotlivých profilů, vazníků, paždíků atd. Více podrobností zde.
 3. Jaký bude účel využití haly?
  • Účel je důležitý především s ohledem na to, zda se bude jednat o halu nezateplenou nebo zateplenou sendvičovými panely. To má zásadní vliv i na typ ocelové konstrukce. Účel využití je potřeba znát i s ohledem na požární odolnost ocelové konstrukce a haly, který je dán např. skladovaným materiálem nebo typem výroby.
 4. Speciální požadavky na vzhled či funkčnost.
  • Zde lze uvést nepřeberné množství prvků, o které byste chtěli svou halu doplnit. Příkladem můžeme uvést tyto základní prvky: možnost osazení jeřábovou dráhou, přístavba patra, uvedení množství vrat, dveří, oken a světlíků atd.
Pokud nemáte přesnou představu, jak by měla hala vypadat či jaké prvky byste na ni chtěli použít, můžete se inspirovat na našich stránkách. V sekci reference naleznete přes 200 referenčních staveb, které Vám s výběrem pomohou.

Jestliže navážete spolupráci s projektantem, který má již zkušeností s montovanými halami, tak lze i touto cestou začít a následně zaslat poptávku na montovanou halu.

Spodní stavba

V případě, že již máte představu o podobě montované haly (horní stavby), lze poustoupit ke spodní stavbě. Horní a spodní stavbu lze řešit komplexně od jednoho dodavatele. Naše společnost disponuje vlastním stavebním oddělením a v rámci regionu Moravy si lze tak vybrat MONT-KOVO jako generálního dodavatele stavby.

Zde je ovšem situace mnohem složitější. Cenu nelze přesně počítat bez kompletní projektové dokumentace. Naše společnost vám dokáže bez projektu pro představu vypracovat odborný odhad ceny hlavní stavební části spodní stavby. V tomto případě je dobré mít zpracovaný alespoň polohopis a výškopis v ideálním případě geologický průzkum v místě stavby.

Součástí stavby může být i zajištění technického zařízení stavby (TZB), které je úzce svázáno se stavbou, a to z hlediska architektury a konstrukce objektu.

Základní obory TZB:
 • Vytápění
 • Vzduchotechnika a chlazení
 • Rozvody vody
 • Rozvody plynu
 • Splašková a dešťová kanalizace, retence
 • Silnoproudá elektroinstalace
 • Areálové osvětlení
 • Slaboproudá elektroinstalace (CCTV, EPS, EZS, SK, ACS)
 • Měření a regulace (BMS)
 • Výtahy a plošiny
Naše společnost je připravena nabídnout komplexní řešení dodávky TZB se zaměřením na úsporu energií, a to při zachování běžných standardů, legislativy a norem ČSN. Realizací TZB vám zajistíme odbornou koordinaci a následné zajištění plného záručního i pozáručního servisu. V případě, že předmětem vaší poptávky nebude znám rozsah TZB, jsme schopni vám nabídnout projekční práce či zpracovat odborně technický a ekonomický odhad.

Závěrem lze říci, že cenová nabídka na montovanou halu není rychlou a snadnou záležitostí. Aby měla cena montované haly horní stavby reálný základ a vypovídající hodnotu, je zapotřebí pro její zpracování ve většině případů kolem jednoho týdne. Po zaslání poptávky haly obchodní zástupce kontaktuje investora ohledně případného doplnění informací. Lze také kontaktovat přímo obchodního zástupce telefonicky a probrat s ním detaily a nápady ihned. Následně obchodní zástupce projedná s našimi projektanty detaily ocelové konstrukce, poptá subdodavatele a je schopen zaslat investorovi předběžnou cenu montované haly. Tvorba ceny spodní stavby montované haly je i při doložení potřebných podkladů ještě složitější. Cenová nabídka se skládá z mnohem více položek, a proto je její zpracování ještě časově náročnější.

POPTÁVKA MONTOVANÉ HALY

top