Nové zemědělské haly Tištín

Do našich referencí jsme přidali novou zakázku, jejiž montáž probíhala na tři fáze. V první části proběhla výstavba ocelové konstrukce zateplené haly se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 37,8 x 69,2 m. Následovala montáž druhé haly o stejných rozměrech a na závěr byly obě haly propojeny spojovacím krček, který umožňuje snazší migraci zvířat.

Zemědělské haly ZD Tištín

Předmětem tohoto projektu byla novostavba dvou přilehlých hal pro ustájení a chov dojnic a přeháněcího koridoru, který je ukončen u štítové stěny jedné z hal. Tento koridor je propojen i se stávající dojírnou pomocí odnímatelného ocelového hrazení, přes stávající komunikaci. Projektovaná celková kapacita ustájených zvířat je 245 ks v každé hale. 

Rozměry haly:  2x 34,7 x 69,15 x H5,5 m M6

Roměry spojovacího korydoru: 2,6 x 110 x 4,2 m

Více informací o stavbě a fotografií naleznete v profilu haly zde.

 

top