Nové výrobní haly PILANA Hulín

V loňském roce byla dokončena montovaná novostavba haly pro společnost PILANA. Stavba se nachází v jihovýchodní části průmyslového areálu PILANA v Hulíně. Celková doba výstavby zabrala 9 měsíců a zahrnovala kompletní dodávku dvoulodní haly s jeřábovými dráhami. Haly byly realizovány formou generální dodávky naší společností.

VÝROBNÍ HALY PILANA HULÍN

Nová výrobní hala je dvoulodní budova, která slouží pro zámečnické opracování kovového materiálu pomocí brusek a CNC fréz. Výrobní prostor haly je navržen jako dvoulodní, nepodsklepený, jednopodlažní.

Architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení stavby vyplývá jednoznačně z charakteru z využití, tj. prostory pro skladování a výrobu. Tvar a hmota jsou přizpůsobeny skladovací a výrobní kapacitě, polohově, půdorysně ani výškově nenaruší stávající vzhled areálu ani okolí. Hlavním sjednocujícím prvkem objektu je fasáda haly navržená ze sendvičových panelů Kingspan. Na stěnách haly jsou použity stěnové sendvičové panely s jádrem PIR o tloušťce 120mm v barvě exteriéru bílá – RAL 9010, s podélným fasádním pruhem v barvě antracitová šedá - RAL 7016. Střešní krytina je řešena téměř na 2000 m2 ze sendvičových panelů s PIR pěnou v tloušťce 100 mm, a z důvodu požární odolnosti v části roviny střešní u dělící stěny na cca 500 m2 ze střešních panelů s minerálním jádrem o tloušťce 175 mm.

Stavební řešení

Spodní stavbu výrobní haly tvoří základové konstrukce, tzn. železobetonové patky a obvodové pasy, v meziploše pak násypové vrstvy na terénu, izolace proti vodě a jako pochůzná vrstva podlaha ze železobetonu s povrchovou úpravou vsypem.

Nadzemní část je tvořena kovovou rámovou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů. V půdorysu haly jsou sloupy ocelové konstrukce vetknuty do kalichů základových patek, rámy pod rovinou střešní jsou tvořeny příčlemi s náběhy. Sokl do výšky 800mm je ze železobetonu. Vestavek je vynášen ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů - sloupy a nosníky. Strop vestavku je řešen spřaženou konstrukcí z trapézového plechu a betonové mazaniny tl. 120mm. Konstrukce je opatřena SDK podhledem tl. 12,5mm. Vnitřní zdivo ve vestavku je řešeno z porobetonových tvárnic Ytong klasik tl. 100, 150 a 200mm. Příčky WC kabin z vysokotlakého HPL laminátu tl. 12 mm. Zastřešení obou lodí haly sedlovou střechou, která je součástí ocelové rámové konstrukce haly, v zázemí je řešen SDK podhled tl. 12,5mm. Opláštění haly v rovinách svislých i střešních je navrženo ze sendvičových panelů kotvených na primární ocelovou konstrukci v oblasti střechy na systémové vaznice Metsec.

Rozměry haly: 54.5x50.2x10.5 m/M6.0 m

Opláštění:

  • Střešní panely KS 1000 FF, tl. 175 mm, RAL 9010, (minerální vlna) U=0.210 (W/m²K), Střešní panely KS1000RW, tl. 100mm, Ral 9010 U=0.210 (W/m²K),
  • Stěnové panely KS 1000 NF, tl. 120mm, RAL 9010, RAL 7016, U=0.180 (W/m²K).

Více informací, fotografií a letecké video naleznete zde v profilu VÝROBNÍ HALY PILANA HULÍN.

 

top