Montované haly v odborném tisku

V závěru roku 2016 jsme publikovali dva články v oborových časopisech, které se zabývají stavebnictvím. Dočtete se v podrobné informace o Multifukční hale Hydraulics Slopné a montované hale na klíč Laser Centrum CZ Liberec, která byla vystavěna včetně spodní stavby.

Časopis Konstrukce 4/2016 – Nová montovaná hala na klíč v Liberci

Tento článek pojednává o výstavbě montované haly na klíč, pro společnost Laser Centrum CZ v Liberci. V článku se dozvíte podrobnosti o dispozičním řešení haly, o jejím účelu a také podrobné technické informace.

Časopis Technika a Trh 10/2016 - Dokončený multifunkční komplex hal Hydraulics

Komplex několika hal pro společnost Hydraulics ve Slopném byl dokončen v říjnu roku 2016. Stavba je významná svou rozlohou bezmála 4000m2 užitné plochy. Článek komplexně popisuje koncepci montované haly a obsahuje několik zajímavých fotografií.

top