Montovaná hala na klíč Liberec

Mezi naše reference jsme nově přidali montovanou výrobní halu LASER CENTRUM CZ. Hala na klíč byla vystavěna v Liberci nedaleko hory Ještěd. Naše stavební oddělení provedlo veškeré prvky spodní stavby včetně zemních prací, základů, podlah, izolací, komunikací, potrubí, rozvodů, maleb, elektromontáží, vytápění a dalších doplňkových prací.

Půdorysné rozměry dvoulodní haly jsou 42,5 x 36 m, výška v úrovni hřebene sedlové střechy je 8,3 m. Ocelová hala je opatřena čtyřmi jeřáby o nosnosti 10 t, 2 t, 1 t a 1 t. Střešní plášť tvoří panely s minerální vatou, stěnový plášť tvoří sendvičové panely s IPN jádrem tl. 100 mm respektive panely s minerální vatou. Ve střeše i stěnách bylo vybudováno mnoho prostupů pro vzduchotechniku. MONT-KOVO dodávalo do haly také ocelové patro a schodiště se zábradlím a ocelové markýzy včetně opláštění. Samozřejmostí je v tomto případě také dodávka plastových oken, dveří, průmyslových vrat a střešního hliníkového světlíku.

V hale bude probíhat strojírenská výroba pro automobilový a letecký průmysl a kolejová vozidla. Součástí haly je také zázemí pro administrativní pracovníky a oddělené šatny a sociální zařízení. 

Více informací a fotografií naleznete v profilu Výrobní haly Laser Centrum CZ.

top