Úvodní stránka - Aktuality | MONT-KOVO montované haly, ocelové konstrukce - Vývoj krize ve stavebnictví a světě ocelových konstrukcí

Vývoj krize ve stavebnictví a světě ocelových konstrukcí

V letošním roce se i nadále očekává mírný pokles ve stavebnictví, ovšem podle posledních prognóz výzkumných agentur se situace v českém stavebnictví má stabilizovat a v příštím roce 2011 by již mohlo dojít k růstu.

Podle výzkumu provedené společností CEEC došlo k určitému uklidnění situace, panika pomalu odeznívá a situace se ve stavebnictví stabilizuje. Návrat k mírnému růstu by mohl přijít již v roce 2011.

Tak jako v předešlém roce budou i letos stavební firmy vystaveny velkým konkurenčním tlakům, bude stále znatelný převis nabídky nad poptávkou jak veřejného tak soukromého sektoru. Firmy jsou nuceny značně zefektivňovat procesy, pečlivě řídit rizika a uváženě posuzovat investice.

Avšak podle CEEC by mohl rok 2010 znamenat konec krize a opětovný návrat k růstovým tendencím.

top