Úvodní stránka>Aktuality>Právě probíhající výstavba hal

Právě probíhající výstavba hal

V této aktualitě se dozvíte základní informace o probíhající výstavbě hal od naší společnosti. Celkem právě pracujeme na sedmi montovaných halách, z to jedna stavba haly je kompletně na klíč.

Výrobní haly Snášel + Jánský Hněvotín

V případě této zakázky se jedná o dvě symetrické dvojlodní haly s plochou střechou a atikou. Haly jsou řešeny komplexně, jak pro výrobu, tak i administrativu a sociální zázemí zaměstnanců. Jedna loď je dvoupodlažní s výškou podlaží 4,2m v 1.NP a 2,6 m v 2. NP. Druhá loď je jednopodlažní a je v ní umístěn mostový jeřáb. Jejich vnitřní prostor je potom rozdělen pomocí zděné příčky. Prosklení bude řešeno z pětikomorových plastových oken a v administrativě z výkladců z hliníkových profilů. Designovým prvkem haly bude před vstupem samostatně stojící konstrukce s kontrastním opláštěním.

Rozměry haly: 2x 25,0x25,0xH9,3m

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,156 (W/m2K) RAL 9007
Stěnové panely Kingspan KS1000 NC/KS1150 NC tl. 120mm, U=0,150 (W/m2K) RAL 9006, 9007, 7016

Skladová hala s administrativou TOP KRAFT CZ Ostrava

V Ostravě-Přívoz staví naše firma montovanou jednolodní skladovou halu s administrativním  přístavkem. Hala dosahuje půdorysných rozměrů 25,0 x 32,0 m a má plochou střechou s atikou a světlíkem. Výška haly v atice je 10,2 m. K hale je přistavěn přízemní administrativní objekt s půdorysným rozměrem 22,7 x 10,2 m s plochou střechou a atikou. Výška administrativy v atice je 4,35 m. Ocelová konstrukce je tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů o rozponu 25,0 m. Rámy administrativy mají rozpon 10,2 m. Příčný modul rámů haly je 6,3 m, u administrativy 4,57 m, 6,8 m, 4,9 m a 6,2 m. Hala bude opláštěna sendvičovými PUR a minerálními panely.

Montovaná zemědělská hala Mrázek Ořechov

Jedná se o stavbu jednolodní zemědělské haly s půdorysným rozměrem 16,0 x 40,4 m se sedlovou střechou. Výška haly v okapu je 6,0 m, v hřebeni 6,86 m. Sklon střechy je 6°. K hale je přistavěn přízemní administrativní objekt s půdorysným rozměrem 11,2 m x 11,2 m se sedlovou střechou. Výška administrativy je v okapu 3,0m a v hřebeni 3,61 m. Na jedné straně bude střecha administrativy tvořit přístřešek, konzolovitě vyložený 2,5 m.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS 1000 RW, tl. 100/135 mm, REI20 DP3, U=0.206 (W/m²K), RAL 9007/9002
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 9006, 9007

Montovaný servis Emise Tajga STK Ostrava

Montovaná hala je řešena jako přístavba, která přiléhá jednou stěnou a jedním čelem ke stávající budově stanice měření emisí osobních a nákladních automobilů. Přístavbou bude provedeno zvětšení kapacity stanice emisí, kdy budou odbavovány až 4 automobily současně. Stavba bude tvořit se stávajícím objektem jednu funkční jednotku. Tvar konstrukce střechy je řešen jako sedlový se sklonem 2°. Celá konstrukce je řešena jako rámová.

Rozměry haly: 12,8x10,7xH5,3m

Opláštění haly:
Střešní skládaný plášť s folii Sika
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 6020, 9010,

Výrobní hala R.D.S. Uherský Brod

Výrobní jednolodní hala je vestavěna a propojena se stávajícími objekty s obdobnou výškou, bylo proto třeba řešit vhodné napojení na stávající haly, aby nedocházelo k zatékání. Sedlová střecha má sklon 6°. Hala je řešena jako jednopodlažní. Půdorysný rozměr haly 28,2x16,8m s výškou v místě okapu 7,5 m a ve světlíku 9.3 m od podlahy. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů a IPE. Ocelové sloupy jsou založeny na nových základech.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,172 (W/m2K) RAL 9002
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 3000

Výrobní hala s externím skladem trhavin Staré Město

Výrobní hala dosahuje půdorysných rozměrů 18x45m. Střecha objektu je sedlová se spádem střešních rovin 5,0°. Výška haly v hřebeni je na úrovni cca +5,70 m. Ocelová konstrukce haly je navržena s možností budoucího prodloužení. Hala je vybavena dvěma sekčními vraty s prosvětlením. Vjezd do haly je kryt ocelovou markýzou. Prosvětlení haly je řešeno střešním světlíkem a pásem oken, kterými je vyveden ocelový slunolam. Součástí haly je i administrativa s ocelovým stropem, který je nosný a může sloužit jako skladovací prostor. Administrativa je řešena jako vestavba z PUR panelů. Kolem administrativní části je vyvedena ocelová markýzy. Kromě hlavní haly byl součástí projektu i sklad hořlavin o rozměrech 6,6x12,9m a s výškou 4,4m. Stěny skladu hořlavin jsou zděné a následně obložené trapézovým plechem, aby stavba korespondovala s hlavní halou.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,172 (W/m2K) RAL 9006
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 5010, 7035

Zemědělská hala ZS Pobečví Rokotnice u Přerova

Tato montovaná hala je realizována kompletně na klíč. Součástí realizace byli zemní práce, základy, svislé a podlahové konstrukce, izolace, kompletní výstavba haly, elektro, zdravotechnika a vzduchotechnika. Samotná hala je nezateplená zemědělská stavba o půdorysných rozměrech 25x42 a s výškou v okapu 8,6 m. Založení stěnového opláštění je +2,8 m od podlahy a spodní část je řešena betonovou vyzdívkou.

Opláštění Haly:
Střešní trapézový plech oboustranně lakovaný RAL 9006
Stěnové trapézový plech oboustranně lakovaný RAL 9006

Právě probíhající výstavba hal

 
Dvě spojené výrobní haly kovobrábění S+J HvěnotínDvě spojené výrobní haly kovobrábění S+J Hvěnotín
Skladová hala s administrativou TOP KRAFT OstravaSkladová hala s administrativou TOP KRAFT Ostrava
Interiér skladové haly TOP KRAFT OstravaInteriér skladové haly TOP KRAFT Ostrava
Montovaná zemědělská hala Mrázek OřechovMontovaná zemědělská hala Mrázek Ořechov
Montovaný servis Emise Tajga STK OstravaMontovaný servis Emise Tajga STK Ostrava
Výrobní hala R.D.S. Uherský BrodVýrobní hala R.D.S. Uherský Brod
Interiér výrobní haly s jeřábovou dráhou Uherský BrodInteriér výrobní haly s jeřábovou dráhou Uherský Brod
Výrobní hala s externím skladem trhavin Staré MěstoVýrobní hala s externím skladem trhavin Staré Město
Zemědělská hala ZS Pobečví Rokotnice u PřerovaZemědělská hala ZS Pobečví Rokotnice u Přerova