Právě probíhající výstavba hal

V této aktualitě se dozvíte základní informace o probíhající výstavbě hal od naší společnosti. Celkem právě pracujeme na sedmi montovaných halách, z to jedna stavba haly je kompletně na klíč.

Výrobní haly Snášel + Jánský Hněvotín

V případě této zakázky se jedná o dvě symetrické dvojlodní haly s plochou střechou a atikou. Haly jsou řešeny komplexně, jak pro výrobu, tak i administrativu a sociální zázemí zaměstnanců. Jedna loď je dvoupodlažní s výškou podlaží 4,2m v 1.NP a 2,6 m v 2. NP. Druhá loď je jednopodlažní a je v ní umístěn mostový jeřáb. Jejich vnitřní prostor je potom rozdělen pomocí zděné příčky. Prosklení bude řešeno z pětikomorových plastových oken a v administrativě z výkladců z hliníkových profilů. Designovým prvkem haly bude před vstupem samostatně stojící konstrukce s kontrastním opláštěním.

Rozměry haly: 2x 25,0x25,0xH9,3m

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,156 (W/m2K) RAL 9007
Stěnové panely Kingspan KS1000 NC/KS1150 NC tl. 120mm, U=0,150 (W/m2K) RAL 9006, 9007, 7016

Skladová hala s administrativou TOP KRAFT CZ Ostrava

V Ostravě-Přívoz staví naše firma montovanou jednolodní skladovou halu s administrativním  přístavkem. Hala dosahuje půdorysných rozměrů 25,0 x 32,0 m a má plochou střechou s atikou a světlíkem. Výška haly v atice je 10,2 m. K hale je přistavěn přízemní administrativní objekt s půdorysným rozměrem 22,7 x 10,2 m s plochou střechou a atikou. Výška administrativy v atice je 4,35 m. Ocelová konstrukce je tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů o rozponu 25,0 m. Rámy administrativy mají rozpon 10,2 m. Příčný modul rámů haly je 6,3 m, u administrativy 4,57 m, 6,8 m, 4,9 m a 6,2 m. Hala bude opláštěna sendvičovými PUR a minerálními panely.

Montovaná zemědělská hala Mrázek Ořechov

Jedná se o stavbu jednolodní zemědělské haly s půdorysným rozměrem 16,0 x 40,4 m se sedlovou střechou. Výška haly v okapu je 6,0 m, v hřebeni 6,86 m. Sklon střechy je 6°. K hale je přistavěn přízemní administrativní objekt s půdorysným rozměrem 11,2 m x 11,2 m se sedlovou střechou. Výška administrativy je v okapu 3,0m a v hřebeni 3,61 m. Na jedné straně bude střecha administrativy tvořit přístřešek, konzolovitě vyložený 2,5 m.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS 1000 RW, tl. 100/135 mm, REI20 DP3, U=0.206 (W/m²K), RAL 9007/9002
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 9006, 9007

Montovaný servis Emise Tajga STK Ostrava

Montovaná hala je řešena jako přístavba, která přiléhá jednou stěnou a jedním čelem ke stávající budově stanice měření emisí osobních a nákladních automobilů. Přístavbou bude provedeno zvětšení kapacity stanice emisí, kdy budou odbavovány až 4 automobily současně. Stavba bude tvořit se stávajícím objektem jednu funkční jednotku. Tvar konstrukce střechy je řešen jako sedlový se sklonem 2°. Celá konstrukce je řešena jako rámová.

Rozměry haly: 12,8x10,7xH5,3m

Opláštění haly:
Střešní skládaný plášť s folii Sika
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 6020, 9010,

Výrobní hala R.D.S. Uherský Brod

Výrobní jednolodní hala je vestavěna a propojena se stávajícími objekty s obdobnou výškou, bylo proto třeba řešit vhodné napojení na stávající haly, aby nedocházelo k zatékání. Sedlová střecha má sklon 6°. Hala je řešena jako jednopodlažní. Půdorysný rozměr haly 28,2x16,8m s výškou v místě okapu 7,5 m a ve světlíku 9.3 m od podlahy. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů a IPE. Ocelové sloupy jsou založeny na nových základech.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,172 (W/m2K) RAL 9002
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 3000

Výrobní hala s externím skladem trhavin Staré Město

Výrobní hala dosahuje půdorysných rozměrů 18x45m. Střecha objektu je sedlová se spádem střešních rovin 5,0°. Výška haly v hřebeni je na úrovni cca +5,70 m. Ocelová konstrukce haly je navržena s možností budoucího prodloužení. Hala je vybavena dvěma sekčními vraty s prosvětlením. Vjezd do haly je kryt ocelovou markýzou. Prosvětlení haly je řešeno střešním světlíkem a pásem oken, kterými je vyveden ocelový slunolam. Součástí haly je i administrativa s ocelovým stropem, který je nosný a může sloužit jako skladovací prostor. Administrativa je řešena jako vestavba z PUR panelů. Kolem administrativní části je vyvedena ocelová markýzy. Kromě hlavní haly byl součástí projektu i sklad hořlavin o rozměrech 6,6x12,9m a s výškou 4,4m. Stěny skladu hořlavin jsou zděné a následně obložené trapézovým plechem, aby stavba korespondovala s hlavní halou.

Opláštění haly:
Střešní panely Kingspan KS1000 RW tl. 120mm, U=0,172 (W/m2K) RAL 9006
Stěnové panely Kingspan KS 1000 TL, tl. 100 mm, EW/EI 30 DP3, U=0.222 (W/m²K), RAL 5010, 7035

Zemědělská hala ZS Pobečví Rokotnice u Přerova

Tato montovaná hala je realizována kompletně na klíč. Součástí realizace byli zemní práce, základy, svislé a podlahové konstrukce, izolace, kompletní výstavba haly, elektro, zdravotechnika a vzduchotechnika. Samotná hala je nezateplená zemědělská stavba o půdorysných rozměrech 25x42 a s výškou v okapu 8,6 m. Založení stěnového opláštění je +2,8 m od podlahy a spodní část je řešena betonovou vyzdívkou.

Opláštění Haly:
Střešní trapézový plech oboustranně lakovaný RAL 9006
Stěnové trapézový plech oboustranně lakovaný RAL 9006

top