Úvodní stránka>Aktuality>Požár v hale Dektrade Zlín

Požár v hale Dektrade Zlín

POŽÁR MONTOVANÉ HALY

V únoru letošního roku vyhořela skladovací hala se stavebním materiálem v průmyslovém areálu Zlín- Příluky, kterou jsme na podzim smontovali a předali pro stavební společnost Dektrade.

Požár vypukl kolem 19. hodiny, byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu a k hašení byli povoláni kromě profesionálních hasičů i dobrovolní hasiči z širokého okolí.

Intenzivní hasení ohně probíhalo jak ze "země" tak ze "vzduchu", aby se zabránilo šíření ohně na další objekty průmyslového areálu. Dovnitř budovy se hasiči dostávali prořezanými otvory v plášti haly a s nasazenými dýchacími přístroji, aby hasili vysoké plameny z hořících stavebních materiálů, izolace, PVC, polystyrenu. Hasiči zavčas odnesli z haly vysokotlakové nádoby, aby zabránili jejich explozi. I tak, ale docházelo uvnitř montované haly k řadě explozí z tlakových lahví vysokozdvižných vozíků. Jeden hasič byl při hasení zraněn.

Dostatek vody na hasení požáru haly byl zajišťován hydranty v průmyslovém areálu, kde je montovaná hala umístněna. Kouř byl unášen mimo obytnou část Zlína, doprava v okolí požáru byla značně omezena. Požár se podařilo uhasit před půlnocí.

V sobotu druhého dne se opět požár znovu rozhořel i přesto, že hasiči v pátek polévali objekt celou noc a ochlazovali. Znovu se vznítil stavební materiál a izolační vata uskladněná v montované hale. Požár znovu vyvolalo teplo, které uskladněná vata izolovala. Vatu bylo třeba z haly vyvézt a rozebrat.

Příčinou požáru byla zřejmě technická závada v hlavní elektrické rozvodné skříni v prostorách montované haly.

ŠKODY NA MONTOVANÉ HALE

Požárem byla narušena ocelová konstrukce montované haly, byly zasaženy dvě třetiny montované haly o ploše 22x50 metrů a došlo ke zřícení a zničení skladovacích regálů v hale. Uskladněný materiál uvnitř montované haly byl poškozen požárem popř. teplem, jedná se zejm o polystyrénové izolační desky, izolační folie, vaty, dřevěný stavební materiál, plasty. Navíc byly požárem poškozeny 3 vysokozdvižné vozíky. 

Škoda na materiálu byla vyčíslena na 15 milionů korun, škoda na montované hale 2 miliony korun.

REKONSTRUKCE VYHOŘELÉ HALY

Již jsme započali s rekonstrukcí a obnovou montované vyhořelé haly Dektrade Zlín.

Protože požárem byla narušena ocelová konstrukce a tím i celá statika haly, bylo potřeba vyhořelou část montované haly demontovat i přesto, že na první pohled konstrukce neutrpěla vážné škody díky protipožárnímu nátěru, jíž byla konstrukce opatřena. Odstranili jsme veškeré sendvičové panely a trapézové plechy a přístřešek 3x50m, který zůstal neporušen. Předchozí požární odolnost haly byla dimenzována na 30 minut; celá ocelová konstrukce měla 30 minut, požární odolnost opláštění poloviny haly byl 30 minut, zbytek haly byl bez požární odolnosti. I přesto se díky těmto parametrům požár podařilo udržet uvnitř haly.

Montáž nové konstrukce a nového opláštění proběhne v půli dubna a ukončena bude koncem května 2011.

Hala tentokrát bude celá s požární odolností 30 minut.

Více o požární ochraně montované haly.

Aktualita - Požár v hale Dektrade Zlín - Příluky

 
Hala před požáremHala před požárem
Požár haly ZlínPožár haly Zlín
Hala po požáruHala po požáru
Vnitřní prostor vyhořelé halyVnitřní prostor vyhořelé haly
Vyhořelá montovaná hala ve ZlíněVyhořelá montovaná hala ve Zlíně