Podporujeme budoucnost dětí

Podpořili jsme vzdělávací Profilační program pro žáky základních škol, který byl tento měsíc úspěšně zakončen. Tohoto kurzu se pod vedením neziskové organizace Rozvojka, o.s. zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku základní školy Břest.

Profilační program je zaměřen na tvorbu komplexního profilu osobnosti žáka pro vhodný výběr střední školy/učiliště a na následnou minimalizaci změny střední školy/učiliště v prvním roce studia. Mimořádnost toho kurzu spočívá v tom, že žák získá propracovaný profil, který obsahuje detailní přehled výsledků z cvičení, testů a her, které absolvoval. Dále profil obsahuje slovní hodnocení lektorů a jejich doporučení ohledně budoucího vzdělání. Tento profil pomůže žákovi poznat sama sebe a objevit své kvality a slabiny, které je potřeba rozvíjet či zohlednit při volbě budoucí střední školy/učiliště.

Tento projekt tvoří a organizuje nestátní nezisková organizace Rozvojka, o.s. se sídlem v Přerově., která se zabývá oblastí osobního rozvoje a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých osob.

top