Úvodní stránka - Aktuality | MONT-KOVO montované haly, ocelové konstrukce - Nové průmyslové zóny v ČR lákají další investory

Nové průmyslové zóny v ČR lákají další investory

Nové průmyslové zóny jsou vhodným místem pro výstavbu nových výrobních a skladovacích ocelových hal. Podnikatele lákají svou snadnou dopravní dostupností, rozlohou (min 100 ha) a infrastrukturní vybaveností, ale také dostatečným potenciálem kvalifikovaných lidských zdrojů.

Agentura Czechinvest pomáhá investorům v hledání vhodného místa pro výstavbu nových hal a také zajištění finančních zdrojů při výstavbě z operačních programů Evropské unie. Finanční prostředky mohou žadatelé žádat nejen na výstavbu, ale také na školení, marketing, informační technologie, vývoj a výzkum. Agentura také pomáhá s překonáním nutných a často náročných administrativních úkonů pro vstup do průmyslové zóny.

Investoři mohou stavět své nové montované haly v průmyslových zónách, které celkem nabízí 1 539 hektarů:

  • v Žatci,
  • v Ostravě Mošnově,
  • Mostě,
  • Kolíně
  • a nedaleko nás - v Holešově.

Všechny výše zmíněné zóny disponují potřebnou infrastrukturou a dostatečným zkušeným lidským potenciálem s vysokou mírou flexibility, technickou zručností a dobrými pracovními návyky srovnatelnými se západní Evropou. Dalším důležitým aspektem zejména pro západní investory jsou nižší mzdové požadavky zaměstnanců a jejich snaha a schopnost učit se novým návykům a postupům.

Průmyslové zóny jsou natolik lákavé pro nové investory, že většina zón v ČR se rychle zaplnila novými firmami. Zbývajících pět tedy nabízí poslední velkou možnost, jak snadno postavit novou průmyslovou halu se zajištěnou infrastrukturou, lidským potenciálem a dopravní dostupností. 

Pro nás blízká průmyslová zóna v Holešově (cca 10 km od našeho výrobního areálu v Hulíně) byla definitivně dokončena a připravena pro vstup nových investorů v roce 2009. Zóna splňuje všechna daná kriteria a také přísné limity ochrany přírody. Do letošního roku se našlo již 9 zájemců o umístnění svých montovaných hal na pozemcích o rozloze 15 hektarů, se kterými proběhla potřebná jednání a podepsána tzv. Deklarace o porozumění. Jedna firma již započala s výstavbou svých nových podnikatelských prostor, další dvě firmy v letošním roce také zahájí výstavbu. Ve srovnaní se zbylými čtyřmi průmyslovými zónami vykazuje tato zóna nejvyšší rychlost v obsazovaní.

Naše společnost bude letos také stavět montovanou halu v průmyslové zóně Holešov a to pro firmu MRB Sazovice. Hala bude mít rozměry 23x150x5,5m a bude sloužit jako pálící centrum pro tuto dynamicky rozvíjející se firmu.

top