Úvodní stránka - Aktuality - Nejrozsáhlejší montovaná hala SWS

Nejrozsáhlejší montovaná hala SWS

Přes 6100 m2 užitné plochy, obestavěný prostor 62353 m3, délka 123 metrů, šířka 52 metrů a výška přes 13 metrů to vše jsou skladové haly s třípatrovou administrativou SWS Slušovice, které paří mezi největší realizovanou zakázku naší společností.

Montované skladové haly s administrativou SWS

Projekt skladové haly s administrativou SWS je rozdělen na tři objekty. Třípatrovou administrativní budouvu o rozměrech 25,05 x 29,75 m a výška v atice je 13,45 m. Dvojlodní skladovou halu s plochou střechou a s atikou o rozměrech 83,1 x 45,8 m výškou haly u vyšší lodi 13,5 m a u nižší 10,0 m od úrovně podlahy. Poslední částí je spojovací krček, který propojuje stávající sklady s 1. NP administrativní haly. Rozměry spojovací krčeku jsou 4,5 m x 15,5 m, výška 4,5 m.

Na prvním nadzemním patře administrativní haly nalezneme kromě vstupu, expediční část s náskladňovacími průmyslovými vraty a prostor pro nanimulaci se zbožím. Dále zde nalezneme skladové prostory s balící technikou, kanceláře a sociální zázemí. Druhé patro poskytuje příruční sklad, kanceláře, šatny, kuchyni s jídelnou, sprchy a sociální zázemí. Poslední třetí nadzemní patro poskytuje prostor pro menší sklad a kanceláře pro administrativní pracovníky spolu se sociálním zařízením. Hala je vybavena vnitřním schodištěm a výtahem, zároveň je součástí venkovní ocelové požární schodiště.

Dvojlodní skladová hala je rozdělena na dva samostatné požární úseky pomocí příčky ze sendvičových minerální panelů. Rozpon vyšší lodi je 23,75 m a nižší lodi 22,05 m. Jednotlivé lodě jsou od sebe odděleny i opticky rozličnou barvou opláštění. Skladové haly jsou prosvětleny pomocí šestí střešních obloukových světlíků o rozměrech 3,0x12x0m, navíc je nižší loď prosvětlena pásek oken přes dvanáct modulů haly. 

Střešní plášť: nosný trapézový plech 160/250/1,25 mm a 160/250/0,88 mm, který je samořeznými šrouby připevněn k Ipe nosníkům střechy. Nad nosný trapéz je položena parozábrana z PE fólie, tepelná izolace z tuhých minerálních desek o celkové tloušťce 200 mm a hydroizolační fólie Sika. Součinitel prostupu tepla minerální izolace tl. 200 mm je U=0.200 (W/m2K).

Stěnový plášť: skladové montované haly jsou opláštěny z části sendvičovými PIR panely v tloušťce 100 mm, barvy RAL 7035 světle šedá. Požární odolnost stěnových PIR panelů je EW30 DP3. Součinitel prostupu tepla je U=0.222(W/m2K). Dále jsou na skladové haly použity sendvičové panely s pěnou QuadCore 120 mm se součinitelem prostupu tepla U=0.150 (W/m2K). Barva panelů pro administrativní halu je RAL 1021 žlutá hořčičná a RAL 9002. Požární odolnost stěnových minerálních panelů je EW60 DP1. Administrativní hala je opláštěna sendvičovými minerálními panely 150 mm s požární odolností EW/EI 60 DP1) a v barvě RAL 7035 a RAL 1021. 

Více informací, fotografií a letecké video naleznete zde v profilu Skladové haly s administrativou SWS.

top