Montované haly ve výstavbě

V současné době naše montážní a stavební partie realizují montovanou halu na klíč Morex v Morkovicích, dále tři skladové haly ve Vítkovicích, Velkých Němčicích a Valašském Meziříčí a dvě výrobní haly v Praze. 

Expediční a skladová hala Morex Morkovice

Montovanou halu Morex staví naše společnost kompletně na klíč. Jedná se o jednolodní dvoupodlažní stavbu se sedlovou a pultovou střechou. Ocelová konstrukce má proměnný rozpon od 6 m do 24 m. Mění se schodovitě vždy po modulu 6 m. MONT-KOVO na této stavbě realizuje vytyčení stavby, veškeré zemní práce, základy, svislé a vodorovné betonové konstrukce, opěrné stěny a ocelovou konstrukci s PUR opláštěním o rozměrech 24,2 x 30,4 x 6,2 m. Dále sekční vrata, požární roletu, dveře a další výplně otvorů, veškeré izolace, všechny komunikace, úpravy vnitřních povrchu a podlah, omítky, malby a finální vnitřní podlahy.

Skladová hala Boels Vítkovice

Tato jednoduchá jednopodlažní hala je již čtvrtým opakovaným projektem pro společnost Boels Rental. Tento typ haly byl vystaven pro společnost Boels již v Praze, Hradci Královém, Ústí nad Labem a tentokrát ve Vítkovicích. Hala slouží jako sklad k půjčovně nářadí a stavební techniky. Půdorysné rozměry haly jsou šířka 9,3 m, délka 16,3 m, výška 4,9 m s modulem 4 m. Součástí stavby je také spojovací krček, který propojuje sklad s prodejnou. Opláštění je řešeno sendvičovými panely tl. 80 mm, což plně dostačuje k účelům skladování techniky.

Skladová hala NWT Velké Němčice

Výstavba skladové haly ve Velkých Němčicích, která bude sloužit ke zpracování a balení rajčat z tzv. skleníků budoucnosti, se blíží do finále. Hala je přidružená a přímo napojená k samotným skleníkům. Rozměry stavby jsou 36,6 x 80,4 x 6,9 m s modulem po 5 m. Hala je opláštěna stěnovými panely Kingspan KS1150FR tl.150mm. V horní polovině haly jsou požity panely v rákosově zelené RAL 6013 a v druhé části jsou použity panely v bledězelené RAL 6021. Na střeše je použit skládaný plášť s izolací Combi Roof 200 mm. Hala je doplněna také o propojovací krček ze sendvičových panelů o délce 10,2 m, šířce 4,2 m a výšce 6,7 m.

Skladová hala CIE Plasty Valašské Meziříčí

Jedná se o dvoulodní halu s plochou střechou s atikou. Součástí stavby je hygienické zázemí, které bude k objektu přistaveno, dále projekt zahrnuje markýzu, přístřešek a spojovací krček. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy. Příčný modul rámu je 6,0 m. Rozpon je 46,8 m. Půdorysné rozměry haly jsou 46,8 x 42,6 m. Rozměry hygienického zázemí jsou 4,7 x 5,85m, markýzi 46,8 x 6m, přístřešku 46,8 x 16 m a spojovacího krčku 5,4 x 25m. Výška atiky je 11,5 m od podlahy. Výška vrcholového světlíku je 12 m od podlahy. Hala bude opláštěna PUR panely. Stěnový plášť bude tvořen vodorovným sendvičovým PUR panelem tl. 100 mm. Barva opláštění bude RAL 9002. Mezi hlavní halou a přístřeškem pro skladování bude požární stěna z minerálních panelů tl. 100 mm. Součinitel prostupu tepla stěnových PUR panelů tl. 100 mm je U= 0,22 W/m2K, minerálních panelů 0,42 W/m2K.

Výrobní hala Šebek 32x105 Praha - rekonstrukce

Montovaná výrobní hala Šebek ve Zvoli u Prahy byla dokončena na konci roku 2016. Bohužel na začátku roku 2017 zachvátil vedlejší zděnou budovu rozsáhlý požár. Zděná budova byla propojena s novou montovanou halou krčekem a přístřeškem a i když se díky protipožární stěně nerozšířil požár dále, byla stavba vystavena enormním teplotám. Na hale byla díky žáru poškozená parozábrana na střešní krytině, a proto musí být na ¾ haly vyměněna. Dále musí být i v některých místech dle statika posílena stávající konstrukce. Hala k rekonstrukci dosahuje půdorysných rozměrů 32,3x105,4xH7,3 M6,0m.

Výrobně montážní hala Šebek Praha

Druhá výrobní hala pro pana Šebka se vystavuje hned vedle haly, která byla realizována v loňském roce a nyní je rekonstruována. Tento projekt je velmi podobný předchozí stavbě.  Jedná se o jednolodní halu, která bude napojena ke stávající budově. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů s modrým nátěrem. Rozpon hlavních rámů 27,8 m, rozpon krčku 6,1 m a příčný modul 6 m. Půdorysné rozměry haly jsou 33,90 x 96,50 m. Výška ve vrcholu je 6,222 m od podlahy, výška ve vrcholovém světlíku je 7,553 m. Hala bude opláštěná sendvičovými minerálními panely. Administrativa bude u haly řešena samostatně.

top