Úvodní stránka - Aktuality | MONT-KOVO montované haly, ocelové konstrukce - Generální dodávka stavby - Výrobní haly ProCarbon Lipník n. Bečvou

Generální dodávka stavby - Výrobní haly ProCarbon Lipník n. Bečvou

Zahájili jsme generální dodávku stavby průmyslového areálu Pro-Carbon v Lipníku nad Bečvou. Stavba bude sloužit k výrobě karbonových součástek do automobilového průmyslu a pro lékařství. Stavba se nachází na konci zastavěného území města Lipník nad Bečvou směrem od Hranic vedle kasáren na ulici Venedik.

VÝROBNÍ HALY S ADMINISTRATIVOU PRO-CARBON LIPNÍK N. BEČVOU

Tento projekt zahrnuje výrobní halu SO 01, skladová halu SO 02, administrativní budovu SO 03 a stávající objekt školícího střediska SO 33. Součástí areálu budou parkoviště a zpevněné plochy. Bude se jednat o výrobní areál, ve kterém bude probíhat výroba karbonových součástek do automobilového průmyslu a pro lékařství. Skladová hala bude sloužit k uskladnění výrobků a administrativní hala bude využita pro kanceláře, které budou zajišťovat provoz výrobního areálu. Zpevněné plochy kolem objektu budou sloužit jako plochy určené pro přístup osob, manipulaci a parkování osobních automobilů.

Navržené montované haly SO 01 výrobní hala a SO 02 skladovací hala jsou průmyslovými stavbami. Stavby jsou navržené s důrazem na funkčnost a účelnost bez výrazných architektonických prvků. Objekty mají jednoduchý vzhled, ale za použití kvalitních materiálů pro opláštění (Kingspan), hliníkových oken, sekčních vrat v odstínu antracit RAL 7016. Celkově pak mají navozovat dojem moderních účelových budov. Základy těchto staveb jsou tvořeny železobetonovými pilotami s hlavicemi a pásy po obvodu haly. Nosné ocelové konstrukce jsou tvořeny rámy z IPE a HEA profilů.

Objekt SO 03 je na rozdíl od předchozích montovaných hal SO 01 a SO 02 ze zděné technologie a střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Důvodem je požadavek investora na obdobné řešení, jako v případě stávajícího vedlejší objektu. Objekt bude mít fasádu ze silikonové omítky doplněné o obklad cihlovými pásky. U jižní strany bude předsazený hlavní vstup do budovy s automatickými posuvnými dveřmi. Ze severní strany bude objekt propojen s SO 01 krčkem ocelové konstrukce s prosklenými hliníkovými stěnami.

Zpevněné plochy SO 04 jsou navrženy jako nové areálové komunikace k napojení objektu na veřejnou komunikaci i k propojení objektů mezi sebou. Součástí zpevněných ploch jsou i parkovací plochy. Zpevněné plochy budou využívány osobními automobily, nákladními automobily a vysokozdvižnými vozíky.

Realizované zpevněné plochy a plochy objektů:

  • SO 01 Centrum vývoje: 2644 m2
  • SO 02 Skladová hala: 808 m2
  • SO 03 Administrativní budova: 628 m2
  • SO 04 Zpevněné plochy: 2 800 m2

Plánovaná doba výstavby: 14 měsíců

 

top