Úvodní stránka - Aktuality - Generální dodávka montované haly PILANA

Generální dodávka montované haly PILANA

V minulých týdnech jsme zahájili další generální dodávku montované haly pro významnou českou společnosti PILANA Machinery a.s. v Hulíně. Celková doba výstavby je náplánovaná na 9 měsíců a zahrnuje i kompletní dodávku dvoulodní haly (55x50x10.5m) s jeřábovými dráhami.

Výrobní montované haly na klíč PILANA Machinery

Prostory pro novou halu se nachází v jihovýchodní části průmyslového areálu PILANA v Hulíně. Nová výrobní hala je dvoulodní budova vnějších rozměrů 55 x 50 m a výšky v hřebeni sedlových střech cca 10,5 m. Nová výrobní hala bude sloužit pro zámečnické opracování kovového materiálu pomocí brusek a CNC fréz. Výrobní prostor haly je navržen jako dvoulodní, nepodsklepený, jednopodlažní.

Celkové provozní řešení

Hlavní výrobní plochy obsahují „výrobní hala 1“ o ploše 906 m2 a „výrobní hala 2“ o ploše 1 344  m2. Oba výrobní prostory budou vybaveny jeřábovými dráhami o nosnosti dvounosníkových jeřábů 10,0 t. Na plochu výrobní haly 1 navazuje v 1.NP skladový prostor světlé výšky 4,50 m, umístěný pod administrativou ve 2.NP.

V ploše halových modulů A1-4 až B1-4 je navrženo dvoupodlažní administrativní a technické zázemí. Jedná se o zděnou „vestavbu“ do ocelové konstrukce haly. V 1.NP se nachází provozně-technické zázemí jako příruční sklady, mistrovna, místnost kontroly výrobků, denní místnost, sociální zázemí pro provoz v 1.NP. Zázemí pro provozní pracovníky a techniky je navrženo ve 2.NP haly. V administrativní části je uvažováno s kanceláří jednatele, kanceláří konstrukce, vedoucího konstrukce a kanceláří MTZ, tj. celkem max. 15 osob (10 mužů a 5 žen).

Přístup k šatnám a zázemí provozních pracovníků ve 2.NP je navržen samostatným schodištěm. Provozní pracovníci budou mít své zázemí, tj. šatny, koupelny a WC pro 60 mužů a 7 žen. Provoz bude dvousměnný, v hlavní směně bude max. 40 osob. WC a koupelny jsou v dostatečné kapacitě pro množství osob v max. směně navrženy i v 1.NP. Zde je umístěna i přímo osvětlená a přímo větraná denní místnost.

Architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení stavby vyplývá jednoznačně z charakteru budoucího využití, tj. prostory pro skladování a výrobu. Tvar a hmota jsou přizpůsobeny skladovací a výrobní kapacitě, polohově, půdorysně ani výškově nenaruší stávající vzhled areálu ani okolí. Hlavním sjednocujícím prvkem objektu je fasáda haly navržená ze sendvičových panelů Kingspan v barvě stříbrošedé – RAL 7035, s podélným fasádním pruhem v barvě šedé RAL 9006. Střešní krytina, navržená ze systémových materiálů 

Stavební řešení

Spodní stavbu výrobní haly budou tvořit základové konstrukce, tzn. železobetonové patky a obvodové pasy, v meziploše pak násypové vrstvy na terénu, izolace proti vodě a jako pochůzná vrstva podlaha ze železobetonu s povrchovou úpravou vsypem.

Nadzemní část bude tvořena kovovou rámovou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů. V půdorysu haly jsou sloupy ocelové konstrukce vetknuty do kalichů základových patek, rámy pod rovinou střešní jsou tvořeny příčlemi s náběhy. Opláštění haly v rovinách svislých i střešních je navrženo ze sendvičových panelů s IPN jádrem, v části roviny střešní u dělící stěny ve 2.NP pak s jádrem minerálním.

Prostory 2.NP – zázemí pracovníků a techniků – budou vymezeny stěnami ze zdících pórobetonových prvků Ytong. Stropní konstrukce bude tvořena vynášecím roštem z ocelových válcovaných profilů, na nich položených trapézových plechů, nosné železobetonové přebetonávky tl. 120 mm a sestavy podlahy o tl. 100 m

Navrhované kapacity objektů a plochy:

  • Zastavěna plocha: 2 736 m2
  • Podlahová plocha 1.NP: 2 692 m2
  • Podlahová plocha 2.NP: 415 m2
  • Obestavěný prostor: 29 544 m3
  • Výška stavby v hřebeni: 10,5 m
  • Doba výstavby: 9 měsíců
top