DOTAČNÍ PŘÍSPĚVEK EU

Naše společnost MONT-KOVO, spol. s r.o. získala dotační příspěvek v programu spolufinancovaného z Národního plánu obnovy (NPO), Komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, v rámci výzvy: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace 1. výzva – aktivita a). Na pořízení a instalaci fotovoltaického systému v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

Název projektu: „Pořízení a instalace fotovoltaického systému na podnikatelském objektu firmy MONT-KOVO, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001779

 

top