Dotační příspěvek EU

 

Naše společnost MONT-KOVO, spol. s r.o. získala dotační příspěvek v rámci 1. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

Název projektu: Pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy MONT-KOVO, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011656

 

top