Dokončení třech staveb

Nedávno jsme předali tři montované ocelové haly - Fedor Auto Prostějov (autoopravna), LINEA Nivnice (chladírna nápojů) a Storinex Žichlice (sklad jablek).

Vše včetně specifikace i s fotkami v profilu haly Autoservis FedorChladírenská hala Linea NivniceChladírenská hala Storinex.

top