Úvodní stránka - Aktuality | MONT-KOVO montované haly, ocelové konstrukce - Areál firmy Hutira se rozrostl o další montovanou výrobní halu

Areál firmy Hutira se rozrostl o další montovanou výrobní halu

Montovaná hala Hutira č.2

Montovaná ocelová hala rozměrů 24x48x6m je navržena z ocelové konstrukce z IPE profilů, zpevněných ocelovými táhly v boční i střešní části. Ocelová konstrukce je připravena pro umístění jeřábové dráhy pro jeřáb o nosnosti 2t. Montovaná hala byla navržena a zrealizována podobně jako první výrobní hala, kterou jsme montovali v roce 2011. Konstrukce hlavních nosných sloupů je kotvena vetknutě kvůli řešešení pro jeřábovou dráhu, pomocné sloupy ve štítu jsou kotveny kloubově na chemickou maltu přes závitové tyče. Takové řešení pro tento typ hal je nejekonomičtější.

Hala se střešní atikou

Hala je navržena s atikou stejně jako její dvojče z roku 2011, a to zejména kvůli vzhledu. Hala s atikou zakrývá sedlové řešení střechy pomocí konstrukce a panelů po celém obvodu střechy. Odvodnění střechy je řešeno pomocí zaatikových žlabů a svodů vevnitř haly. Střecha haly je opláštěná vysoce kvalitním sendvičovým panelem Kingspan, který využíváme pro většinu opláštění našich ocelových konstrukcí. Tento panel zaručuje vysokou kvalitu, parotěsnost a vzduchotěsnot. 

Opláštění haly Hutira

Boční opláštění haly je také řešeno panelem Kingspan a je kladeno vodorovně. Vodorovné kladení panelů je o něco ekonomičtější, protože nevyžaduje žádnou pomocnou konstrukci. Panel se uchycuje pomocí šroubů k nosné konstrukci, která je zpravidla řešena v modulech rámů po šesti metrech.

Barevně je hala totožná s první halou. Obě haly jsou opláštěné panelem Kingspan tl. 100mm s profilem mikro a v barvě RAL 9007. Opláštění kontrastuje barevné řešení oken a vrat, které bylo dodáno v barvě černé RAL 7016. 

Ochranná funkce soklu

Panely ve spodní části plynule navazují na sokl, který je u haly Hutira řešený pomocí skrytého bednění. Z vnější strany je sokl zateplený polystyrenem a pro dekorativní úpravu byl použit šedý marmolit. Takové řešení soklu má především ochrannou funkci, protože sokl chrání panel před manuálním poškozením i před vlhkostí.

Interier ocelové haly

Montovaná hala Hutira je vevnitř řešena s vestavbou. Vestavba slouží jako kancelář pro technického pracovníka firmy. Konstrukce vestavby byla navržena z jaklů, které se opláštily panelem Kingspan o tloušťce 80mm. Interier haly je dokonale prosvětlen dvěma střešními hřebenovými světlíky rozměrů 3x14 a 3x13m.

Řešení podlahy v hale

Podlaha je v celé montované hale řešena z drátkobetonu se vsypem. Tato podlaha je nejvhodnější zejména pro průmyslové haly výrobní, skladové, ale také se využívá do některých prodejen. Podlaha vykazuje vysokou odolnost proti obrusu a navíc je povrch neprašný.

Kam dále:

top